ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจNews Calendar

หมายเหตุ = วันที่ปัจจุบัน | = วันที่กำลังเลือกดูข้อมูล
*ตัวหนังสือสีแดง คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำมาก